VIDEO CHỌN LỌC

Trực thăng "cầy mangut" trang bị nhiều vũ khí hiện đại, lợi hại thế nào?
A129 Mangusta (tên tiếng Anh là cầy Mangut) cũng có thể được trang bị tên lửa không điều khiển cỡ nòng 81 mm hoặc 70 mm và súng xoay ba nòng...