Chỉ số không khí

Hà Nội
77
TP HCM
57
Hải Phòng
110
Nha Trang
57
Đà Nẵng
90
Đà Lạt
59
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 05:53 - 01/04/2023
Thay đổi khu vực
20oC
Có mưa phùn
Hôm nay
(01/04 Thứ Bảy)
20oC - 25oC
Ngày mai
(02/04 Chủ Nhật)
22oC - 29oC
Ngày kia
(03/04 Thứ Hai)
24oC - 32oC

Hiện tại Hôm nay
01/04 Thứ Bảy
Ngày mai
02/04 Chủ Nhật
Ngày kia
03/04 Thứ Hai

TP.HCM

27oC
Đêm nhiều mây
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

26oC
Đêm nhiều mây
23oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nha Trang

26oC
Đêm có mây
23oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

19oC
Có mưa
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Sơn La

Đang cập nhật
Đang cập nhật
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 30oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

20oC
Có mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Cao Bằng

Đang cập nhật
18oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 32oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
19oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hà Giang

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hải Dương

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
18oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 29oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 31oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 34oC
Có mây, không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
23oC - 32oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Nam

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
22oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ninh

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 34oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
23oC - 31oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 31oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
Đang cập nhật
27oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 31oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 28oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

25oC
Đêm có mây
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vinh

21oC
Có mưa
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Pleicu

21oC
Đêm nhiều mây
19oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
23oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
14oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 29oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
21oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
19oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 31oC
Có mây, không mưa
21oC - 31oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
20oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 05:53 - 01/04/2023

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Dự báo thời tiết

Nền nhiệt miền Bắc, miền Trung sắp tăng mạnh

Nền nhiệt miền Bắc, miền Trung sắp tăng mạnh

Từ 20-24/3, nhiệt độ miền Bắc tăng 2-3 độ mỗi ngày. Riêng các ngày 23-24/3, nhiệt độ cao nhất đạt 35-36 độ, trời có nắng nóng cục bộ. Các tỉnh Bắc Trung Bộ nắng nóng diện rộng từ 21-24/3.

Xem thêm