Chỉ số không khí

Hà Nội
134
TP HCM
70
Hải Phòng
63
Nha Trang
25
Đà Nẵng
37
Đà Lạt
62
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 20:37 - 30/09/2023
Thay đổi khu vực
29oC
Nhiều mây, không mưa
Hôm nay
(30/09 Thứ Bảy)
24oC - 32oC
Ngày mai
(01/10 Chủ Nhật)
25oC - 33oC
Ngày kia
(02/10 Thứ Hai)
26oC - 33oC

Hiện tại Hôm nay
30/09 Thứ Bảy
Ngày mai
01/10 Chủ Nhật
Ngày kia
02/10 Thứ Hai

TP.HCM

27oC
Đêm nhiều mây
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đà Nẵng

29oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

28oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

27oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Vinh

28oC
Đêm nhiều mây
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Sơn La

24oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 33oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

29oC
Đêm có mây
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
21oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hà Giang

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
19oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
19oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Long An

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Nam Định

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
28oC - 33oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phủ Lý

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Bình

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Thái Bình

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

28oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Pleicu

22oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Cà Mau

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
18oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
20oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Cập nhật: 20:37 - 30/09/2023

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Dự báo thời tiết

Bộ Công an yêu cầu Bình Thuận cung cấp hồ sơ các dự án điện mặt trời

Bộ Công an yêu cầu Bình Thuận cung cấp hồ sơ các dự án điện mặt trời

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan việc lập, thẩm định và phê duyệt bổ sung các dự án điện mặt trời nối lưới tại tỉnh vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2016 - 2020.

Xem thêm